Marketing Radio Herceg Novog

kreativna promocija i vidljivi rezultati!

RADIO

MALI OGLASI

MALI OGLASI 1 DAN 3 DANA 15 DANA 30 DANA 60 DANA
FIZIČKA LICA 2,00€ 6,00€ 30,00€ 60,00€ 120,00€
PRAVNA LICA DO 6 REDOVA TEKSTA 5,OO€ 15,00€ 67,50€ 127,50€ 240,00€
PRAVNA LICA OD 6 DO 10 REDOVA TEKSTA 7,00€ 21,00€ 94,50€ 178,50€ 336,00€

Napomena: Mali oglasi se emituju pet puta dnevno.

ČESTITKE

1 emitovanje 1 emitovanje sa posebnom porukom
5,00€ 10,00€

REKLAMNI SPOTOVI

BROJ DNEVNIH EMITOVANJA PERIOD EMITOVANJA IZNOS MJESEČNI POPUST
3 MJESECA NA 6 MJESECI EMITOVANJE 12 MJESECI
2 30 30,00€ / / 10%
3 30 45,00€ / / 10%
4 30 60,00€ / 5% 10%
5 30 75,00€ / 5% 10%
8 30 120,00€ 5% 10% 15%
10 30 150,00€ 10% 15% 25%
Snimanje spota 15,00€ 
Reklamna reportaža – do 5 minuta 45,00€
Sponzorisana rubrika do 15 minuta 45,00€
Sponzorisana emisija – do 60 minuta 180,00€

NAPOMENA: U CIJENU NAKNADE ZA OBAVLJENE USLUGE MARKETINGA URAČUNAT JE POREZ NA DODATNU VRIJEDNOST – PDV 19%, PRERAČUNATA STOPA JE 15,97%

E-mail adrese: hercegnovi.radio@gmail.com i jsradiohn@t-com.me

SAJT

POP UP

  • dnevna cijena 15€
  • popust za 10 dana 100€

BANER – DESNO 250×200

  • mjesečna cijena 100€
  • popust za dva mjeseca 150€

TEKST U VRHU SAJTA – KAJRON

  • mjesečna cijena 50€