19. maja OBNOVLJENE FASADE NA ZGRADAMA NA TOPLOJ

U organizaciji Agencija za izgradnju i razvoj, Opštine  i skupštine stanara rekonstruisane su još dvije fasade – na zgradama u ulicama Mića Vavića broj 17. i Daša Pavičića broj 3. Zahvaljujući ovoj akciji i odličnoj saradnji Opštine, Agencije i građana, tokom protekle godine, obnovljeno je 12 fasada u užem gradskom jezgru.

U skladu sa dosadašnjom praksom , jedan dio radova finansirali su stanari, a drugi Opština i Agencija. Ove dvije zgrade bile su predviđene za rekonstrukciju još prošle godine. Jedna od njih je predstavljala opasnost za prolaznike i morala je da bude sanirana po hitnom postupku, što je uspješno završeno, saopšteno je iz Agencije za izgradnju i razvoj Herceg Novog. 


Prema riječima direktora Agencije Nikše Grgurevića, na njihovu adresu stiglo je do sada još 39 zahtjeva skupština stanara za saradnju u obnovi fasada zgrada.

-To je zadovoljavajuće intresovanje građana i Agencija će planirati posao po vremenskoj dinamici prijema zahtjeva. Izvršen je predmjer i predračun radova za sve fasade za koje smo primili zahtjeve, kazao je Grgurević.

Ukupna vrijednost radova na rekonstrukciji fasade u Ulici Mića Vavića iznosila je 6.930 eura, uz učešće Opštine i Agencije od 3.000 eura.  Uređenje fasade u Ulici Daša Pavičića koštalo je 4.209,41 eura, od čega je 1.000 učešće Agencije i lokalne uprave.

Nema komentara

Napiši komentar