P O N E D E Lj AK

JUTARNJI I PRIJEPODNEVNI PROGRAM

 

07.00 Vijesti Radio Crne Gore

07.20 Dobro jutro + najava programa – servisne informacije: vrijeme, saobraćaj…

8:15 – Razmišljanka (J. Bijelić)

9:00 – Novski mozaik

9:15 – Pregled štampe – naslovi

9:30 – Oglasi i obavještenja

9:45 – Dan za nama, dan pred nama

10:00 – U svijetu knjiga (B. Denda)

10:30 – Dr Etar (J. Bijelić) ili Radio između časova (Ž. Čepić) REPRIZA nedeljne emisije

12:00 – Vijesti Radio Crne Gore

12:15 – Oglasi i obavještenja

12:30 – Radio u komšiluku

13:00 – Hercegnovske minijature (V. Vujnović + V. M. Đurović)

13:45 – Minut za urednika dana

POSLIJEPODNEVNI I VEČERNJI PROGRAM

 

14:15 – Oglasi i obavještenja

15:00 – Hronika dana Radio Herceg Novog

15:30 – Novosti dana Radio Crne Gore

16:15 – Oglasi i obavještenja

17:00 – Sport u Boki (Z. Šakotić)

18:15 – Oglasi i obavještenja

19:00 – Večernji dnevnik Radio Crne Gore

19:45 – Hercegnovske minijature REPRIZA

20:00 – Večernja hronika Radio Herceg Novog

20:15 – Lutalica (Ž. Čepić)

20:30 – Muzičke zanimljivosti (G. Hinić)

21:00 – Odjava programa

U T O R A K

JUTARNJI I PRIJEPODNEVNI PROGRAM

 

7:00 – Vijesti Radio Crne Gore

7:20 – Dobro jutro + najava programa

–  servisne informacije: vrijeme, saobraćaj…

8:15 – Razmišljanka (J. Bijelić)

9:00 – Novski mozaik

9:15 – Pregled štampe – naslovi

9:30 – Oglasi i obavještenja

9:45 – Dan za nama, dan pred nama

10:00 – U svijetu knjiga (B. Denda)

10:30 – Art dijalog (M. Martinović)

12:00 – Vijesti Radio Crne Gore

12:15 – Oglasi i obavještenja

12:30 – Radio u komšiluku

13:00 – Sportske legende (D. Bijelić)

13:45 – Minut za urednika dana

POSLIJEPODNEVNI I VEČERNJI PROGRAM

 

14:15 – Oglasi i obavještenja

15:00 – Hronika dana Radio Herceg Novog

15:30 – Novosti dana Radio Crne Gore

16:15 – Oglasi i obavještenja

17:00 – Art dijalog REPRIZA

18:15 – Oglasi i obavještenja

18:30 – Boka polo (Z. Šakotić)

19:00 – Večernji dnevnik Radio Crne Gore

19:45 – Sportske legende REPRIZA

20:00 – Večernja hronika Radio Herceg Novog

20:15 – Lutalica (Ž. Čepić)

20:30 – Soul city (G. Hinić)

21:00 – Odjava programa

S R I J E D A

JUTARNJI I PRIJEPODNEVNI PROGRAM

 

7:00 – Vijesti Radio Crne Gore

7:20 – Dobro jutro + najava programa

 –  servisne informacije: vrijeme, saobraćaj…

8:15 – Razmišljanka (J. Bijelić)

9:00 – Novski mozaik

9:15 – Pregled štampe – naslovi

9:30 – Oglasi i obavještenja

9:45 – Dan za nama, dan pred nama

10:00 U svijetu knjiga (B. Denda)

10:30 – Govori jasno (D. Perović)

12:00 – Vijesti Radio Crne Gore

12:15 – Oglasi i obavještenja

12:30 – Radio u komšiluku

13:00 – Iz moje ulice – voditelj/novinar u smjeni od 13 h (priprema unaprijed)

13:45 – Minut za urednika dana

POSLIJEPODNEVNI I VEČERNJI PROGRAM

 

14:15 – Oglasi i obavještenja

15:00 – Hronika dana Radio Herceg Novog

15:30 – Novosti dana Radio Crne Gore

16:15 – Oglasi i obavještenja

17:00 – Govori jasno REPRIZA

18:15 – Oglasi i obavještenja

18:30 – Tuda svuda kroz Novi REPRIZA subotnje omladinske emisije

19:00 – Večernji dnevnik Radio Crne Gore

19:45 – Iz moje ulice REPRIZA

20:00 – Večernja hronika Radio Herceg Novog

20:15 – Lutalica (Ž. Čepić)

20:30 – Muzički spektar (G. Hinić)

21:00 – Odjava programa

Č E T V R T A K

JUTARNJI I PRIJEPODNEVNI PROGRAM

 

7:00 – Vijesti Radio Crne Gore

7:20 – Dobro jutro + najava programa

–  servisne informacije: vrijeme, saobraćaj…

8:15 – Razmišljanka (J. Bijelić)

9:00 – Novski mozaik

9:15 – Pregled štampe – naslovi

9:30 – Oglasi i obavještenja

9:45 – Dan za nama, dan pred nama

10:00 – U svijetu knjiga (B. Denda)

10:30 – U središtu (Ž. Kontić)

12:00 – Vijesti Radio Crne Gore

12:15 – Oglasi i obavještenja

12:30 – Radio u komšiluku

13:00 – O špondu (D. Bijelić)

13:45 – Minut za urednika dana

POSLIJEPODNEVNI I VEČERNJI PROGRAM

 

14:15 – Oglasi i obavještenja

15:00 – Hronika dana Radio Herceg Novog

15:30 – Novosti dana Radio Crne Gore

16:15 – Oglasi i obavještenja

17:00 – U središtu REPRIZA

18:15 – Oglasi i obavještenja

18:30 – Novi priča (V. Mijatović)

19:00 – Večernji dnevnik Radio Crne Gore

19:45 – O špondu REPRIZA

20:00 – Večernja hronika Radio Herceg Novog

20:15 – Lutalica (Ž. Čepić)

20:30 – Pop non stop (G. Hinić)

21:00 – Odjava programa

P E T A K

JUTARNJI I PRIJEPODNEVNI PROGRAM

 

7:00 – Vijesti Radio Crne Gore

7:20 – Dobro jutro + najava programa

–  servisne informacije: vrijeme, saobraćaj…

8:15 – Razmišljanka (J. Bijelić)

9:00 – Novski mozaik

9:15 – Pregled štampe – naslovi

9:30 – Oglasi i obavještenja

9:45 – Dan za nama, dan pred nama

10:00 – U svijetu knjiga (B. Denda)

10:30 – Svijet kulture (V. Vujnović + D. Vlaović)

12:00 – Vijesti Radio Crne Gore

12:15 – Oglasi i obavještenja

12:30 – Radio u komšiluku

13:00 – Sportski vikend (D. Bijelić)

13:45 – Minut za urednika dana

POSLIJEPODNEVNI I VEČERNJI PROGRAM

 

14:15 – Oglasi i obavještenja

15:00 – Hronika dana Radio Herceg Novog

15:30 – Novosti dana Radio Crne Gore

16:15 – Oglasi i obavještenja

17:00 – Svijet kulture REPRIZA

18:15 – Oglasi i obavještenja

18:30 – Vikend gozba (D. Perović)

19:00 – Večernji dnevnik Radio Crne Gore

19:45 – Sportski vikend REPRIZA

20:00 – Večernja hronika Radio Herceg Novog

20:15 – Lutalica (Ž. Čepić)

20:30 – Vrijeme za jazz (G. Hinić)

21:00 – Odjava programa

S U B O T A

JUTARNJI I PRIJEPODNEVNI PROGRAM

 

7:00 – Vijesti Radio Crne Gore

7:20 – Dobro jutro + najava programa

–  servisne informacije: vrijeme, saobraćaj…

8:15 – Razmišljanka (J. Bijelić)

9:15 – Pregled štampe – naslovi

9:30 – Oglasi i obavještenja

9:45 – Dan za nama, dan pred nama

10:00 – Eko krug, Čari planine ili Plavi krug (V. Mijatović)

11:30 – Tuda svuda kroz Novi – omladinska emisija(Ž.Čepić + Jovana i Minja)

12:00 – Vijesti Radio Crne Gore

12:15 – Oglasi i obavještenja

13:00 – Vijesti Radio Herceg Novog

13:30 – Novi priča REPRIZA emisije od četvrtka

POSLIJEPODNEVNI I VEČERNJI PROGRAM

 

14:15 – Oglasi i obavještenja (čestitke)

15:30 – Novosti dana Radio Crne Gore

16:15 – Oglasi i obavještenja

17:00 – Eko krug, Čari planine ili Plavi krug REPRIZA

18:15 – Oglasi i obavještenja

18:30 – Radio Boka (voditelj-novinar u smjeni)

19:00 – Večernji dnevnik Radio Crne Gore

19:30 – Filmske priče  (V. Vujnović)

20:00 – Odjava programa

N E D E Lj A

JUTARNJI I PRIJEPODNEVNI PROGRAM

 

7:00 – Vijesti Radio Crne Gore

7:20 – Dobro jutro + najava programa

–  servisne informacije: vrijeme, saobraćaj…

8:20 – Poezija na radiju (B. Denda)

9:15 – Pregled štampe – naslovi

9:30 – Oglasi i obavještenja

9:45 – Dan za nama, dan pred nama

10:30 – Svijet Roma Romano them ili Mjesto za nas (novinari naizmjenično)

11:00 – Dr Etar (J. Bijelić) ili Radio između časova (Ž. Čepić)

12:00 – Vijesti Radio Crne Gore

12:15 – Oglasi i obavještenja

13:00 – Vijesti Radio Herceg Novog

13:30 – Vikend gozba REPRIZA emisije od petka

POSLIJEPODNEVNI I VEČERNJI PROGRAM

 

14:15 – Oglasi i obavještenja (čestitke)

15:30 – Novosti dana Radio Crne Gore

16:15 – Oglasi i obavještenja

17:00 – Sportski spektar (D. Bijelić)

18:15 – Oglasi i obavještenja

18:30 – Radio Boka (voditelj-novinar u smjeni)

19:00 – Večernji dnevnik Radio Crne Gore

19:30 – Poezija na radiju REPRIZA

20:00 – Odjava programa