P R O G R A M S K A  Š E M A

2. oktobar – 31. decembar

P O N E D J E Lj AK – P E T A K

TERMIN NAZIV
07:00 Vijesti RCG
07:10 Dobro jutro
07:30 Najava programa do 09h
07:45 Servisne informacije
08:00 Vijesti Radio Crne Gore
08:10 Meteo bilten
08:30 Servisne informacije
08:45 Najava sadržaja od 09 do 12h
09:00 Radio Boka
09:30 Mali oglasi
09:45 Dan za nama, dan pred nama
10:00 Vijesti Radio Crne Gore
10:15 – 10:45
 
PONEDJELJAK
UTORAK
SRIJEDA
ČETVRTAK
PETAK
RUBRIKE
 
Gradski barometar
Treće doba
Nešto staro-nešto novo
Kreativni radio
Pitajte advokata
11:10 – 11:55
 
PONEDJELJAK
UTORAK

SRIJEDA
ČETVRTAK
PETAK
NAZIV EMISIJE
 
AKTUELNO
 Dr ETAR (I sedmica)
IZMEĐU ČASOVA (II sedmica)
 NOVI PRIČA
 U SREDIŠTU
 SVIJET KULTURE
18:15 Mali oglasi + reklame
19:00 Večernji dnevnik Radio Crne Gore
19:30 Dan za nama
Servisne informacije
Najava kulturnih i sportskih događaja u Herceg Novom, Kotoru i Tivtu
20:00 Večernje vijesti RHN
20:30 Muzičko veče
21:00 Odjava programa

S U B O T A

TERMIN NAZIV
07:00 Vijesti RCG
07:10 Najava jutarnjeg programa
07:20 Servisne informacije
08:00 Vijesti Radio Crne Gore
08:30 Radoznalica
08:45 Servisne informacije
09:00 Radio Boka
09:30 Mali oglasi
09:45 Dan za nama, dan pred nama
10:00 Vijesti Radio Crne Gore
10:10 ART dijalog
11:15 Mali oglasi + reklame
11:30 – 11:50 Tuda svuda kroz Novi, omladinska emisija
12:00 Vijesti Radio Crne Gore
12:15 Mali oglasi
13:00 Vijesti RHN
13:15 ART dijalog
14:00 Mali oglasi i čestitke
15:30 Novosti dana Radio Crne Gore
16:15 Mali oglasi + reklame
17:00 Muzičko popodne
18:15 Mali oglasi + reklame
19:00 Večernji dnevnik Radio Crne Gore
19:30 Laku noć, djeco
20:00 Večernja hronika RHN
20:30 Muzička kutija
21:00 Odjava programa

N E D J E Lj A

TERMIN NAZIV
07:00 Vijesti RCG
07:10 Najava jutarnjeg programa
07:20 Servisne informacije
08:00 Vijesti Radio Crne Gore
08:30 Radoznalica
08:45 Servisne informacije
09:00 Radio Boka
09:30 Mali oglasi + reklame
09:45 Dan za nama, dan pred nama
10:00 Vijesti Radio Crne Gore
10:10 I sedmica u mjesecu – Emisija za osobe sa smetnjama u razvoju
II sedmica u mjesecu – Emisija o Romima
11:15 Mali oglasi + reklame
11:30 – 11:50 Novski Herbarijum
12:00 Vijesti Radio Crne Gore
12:15 Mali oglasi
13:00 Vijesti RHN
13:15 Novski Herbarijum
14:15 Mali oglasi i reklame
15:00 Novosti dana Radio Crne Gore
16:15 Mali oglasi + reklame
17:00 Servisne informacije
Najava kulturnih i sportskih događaja u Herceg Novom, Kotoru i Tivtu
17:30 I sedmica u mjesecu – Emisija za osobe sa smetnjama u razvoju
II sedmica u mjesecu – Emisija o Romima
18:15 Mali oglasi + reklame
19:00 Večernji dnevnik Radio Crne Gore
19:30 Sportski spektar
20:00 Vijesti RHN
20:30 Muzička emisija
21:00 Odjava programa